Service

Feilretting kabel-TV

Om du opplever problemer med bildene på ditt RADIO/TV-apparat, viser erfaringene at de fleste uregelmessigheter skyldes feil ved din egen installasjon. For å spare deg for eventuelle kostnader ved servicebesøk, bør du gjøre følgende:

1. Kontakten i veggen har uttak til både RADIO og TV. Sjekk om, antennekabelen er satt korrekt i RADIO/TV-apparatet og at kabelen er satt i det riktige uttaket på kontakten. Prøv evt. med en annen antennekabel.

2. Prøv å koble til RADIO/TV-apparatet uten å gå om evt. dekoder eller videomaskin, d.v.s. direkte imellom RADIO/TV og  kontakten på veggen.

3. Har du flere tilslutningssteder, foretas samme prosedyre hvor du går utenom evt. forsterker og fordeler. Vi gjør oppmerksom på, at tilslutningen til Modum Kabel-TV kun omfatter en garanti for signalnivået til første tilslutningssted i boligen.

4. Forhør deg hos din nærmeste nabo, om de har samme problem. Er det tilfellet, er det sannsynligvis tale om feil på Modum Kabel- TV's nett.

Henvend deg da til Modum Kabel-TV på TLF: 32 78 46 40.

 

Noen feilbeskrivelser og evt. tips til hva du kan gjøre selv.

Jeg opplever at bilde deler seg opp/ kommer firkanter i bilde/ pikselerer.

Dette problemet skyldes som oftes dårlige antennekabler (Altså kabelen som kommer fra antennekontakten på veggen og går inn i dekoderen/TV’en).
- Prøv og bytt antennekabelen, spesielt hvis det er en svart antennekabel.
- Koble vekk splitter og evt. galvanisk skille hvis du har dette.
- Koble ut strømmen til dekoderen og la den være ute i noen minutter.

Ta kontakt med oss problemet fortsetter.

 

En eller flere kanaler har blitt borte fra kanal-listen min.

- Ta et nytt kanalsøk.
- Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter, prøv så med et nytt kanalsøk.
- Prøv og bytt antennekabelen, prøv så med et nytt kanalsøk.

Ta kontakt med oss problemet fortsetter.

 

Bildet er svart eller blått på en eller flere av kanalene.

- Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter.
- Se til at TV er stilt inn på riktig kilde f.eks. EXT,AV,0,HDMI1.2.3. eller lignende. Hvilken kanal som er riktig avhenger av hvilken type tv du har.
- Se til at SCART/HDMI-kabelen sitter ordentlig i TV/Dekoderen.
- Se til at antennekabelen går direkte fra antennekontakten til dekoderen.

Ta kontakt med oss problemet vedvarer.

 

Bildet på dekoderen har fryst.

- Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter.
- Får du opp beskjeden ”Sperret Program” på skjermen kan det hende at du har gått på en kanal du ikke abonnerer på. Vent til beskjeden har gått bort for så og bytte tilbake til en kanal du abonnerer på igjen.

Ta kontakt med oss problemet vedvarer.

 

Jeg får opp beskjeden "Sperret program", "Kodet kanal" eller lignende beskjed på en kanal jeg abonnerer på.

- Se etter at dekoder står på en kanal du abonnerer på. Hvis den ikke gjør det, vent til beskjeden går vekk fra skjermen og gå så til kanal 1 på dekoder.
- Koble ut strømmen på dekoder og la den være ute i noen minutter.
- Har du CAM og kort, kobler du ut strømmen på TV, for så og ta ut CAM-modulen, for så og sette denne inn i Tv-en igjen, også sette på strøm på TV igjen til slutt.

Ta kontakt med oss problemet vedvarer.